Home » ธุรกิจส่งออก » บทความธุรกิจ SME » SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร

SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร

SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร

ธุรกิจ SMEs

SME คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นความหมายในภาษาไทยที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ และ SMEs กับ SME นั้นมีความหมายเหมือนกัน SME (เอสเอ็มอี) ย่อมาจาก “Small and Medium Enterprise”

ธุรกิจ SMEs คือฐานรากของเศรษฐกิจไทย เป็นดั่งฟันเฟืองหลักที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะดูจากนิยามของ ธุรกิจ SMEs แล้ว แทบจะครอบคลุมทุกๆกิจการในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ธุรกิจ SME กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทุกประเภท มีการเชื่อมโยง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หมุนเวียนอยู่ภายในระบบตลอดเวลา ดังนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจไทย มี SMEs เป็นหัวใจหลักและขาดไม่ได้ SMEs บางรายสามารถสร้างสินค้าหรือบริการขึ้นมาเอง แล้วจัดจำน่ายผ่านช่องทางต่างๆ หรือบางรายส่งสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ๆต่อไป ถ้าจะกล่าวว่า ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ วัดได้จากความเข้มแข็งของ SMEs ในประเทศนั้นๆ ก็คงไม่ผิดอะไร

อ่านเพิ่มเติม ⇵

ลักษณะกิจการของ SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. กิจการผลิตสินค้า (Product Sector)

การผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ยังรวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกด้วย

2. กิจการให้บริการ (Service Sector)

ครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

3. กิจการค้าส่งและค้าปลีก (Trading Sector)

การค้าส่ง (Wholesale) หมายถึง การขายสินค้าใหม่หรือสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง

การค้าปลีก (Retail) หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน

การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs แบ่งได้ดังนี้ (ข้อมูลอัพเดท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่

1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 50 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. กิจการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานไม่เกิน 30 คน มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่

1. กิจการผลิตสินค้า ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 50 – 200 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 – 500 ล้านบาท
2. กิจการให้บริการ ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท
3. กิจการค้าส่ง ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท
4. กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานตั้งแต่ 30 – 100 คน มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 – 300 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำธุรกิจส่งออก

Rannthai คือ เว็บไซต์ลงโฆษณาสินค้า โดยเน้นที่สินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้า สมาชิกสามารถลงสินค้าและโปรโมทสินค้านั้นๆได้ที่ Thailand B2B website ส่งออก

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • อยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เริ่มต้นธุรกิจส่งออกสินค้า

  อยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เริ่มต้นธุรกิจส่งออกสินค้า

  อยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เริ่มต้นธุรกิจส่งออกสินค้า สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองและขายภายในประเทศ อยากส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ อาจจะมีข้อสงสัย มีสิ่งที่อยากรู้อยากเตรียมตัวว่า เริ่มต้นส่งออกสินค้ายังไง เริ่มต้นธุรกิจส่งออกสินค้า ควรเริ่มยังไงก่อนดี มองภาพรวมไม่ออก อยากลองทำดูแต่กลัวไปหมด เอาน่า ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆนี่แหระ

  การส่งออกสินค้า ธุรกิจ SME

 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนะนำหน่วยงานที่ข้องกับการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับมาตราฐานการส่งออกสินค้าไทย

  การส่งออกสินค้า ธุรกิจ SME

 • SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร

  SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร

  SME คืออะไร - ธุรกิจ SMEs ย่อมาจากอะไร SME คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นความหมายในภาษาไทยที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ และ SMEs กับ SME นั้นมีความหมายเหมือนกัน SME (เอสเอ็มอี) ย่อมาจาก “Small and Medium Enterprise” ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก อาจจะกล่าวได้ว่า ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศวัดได้จากความมั่นคงของเหล่าธุรกิจ SMEs ภายในประเทศเลยก็ว่าได้ โดยธุรกิจ SMEs นั้นจะครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผลิตสินค้า, ค้าส่งและค้าปลีก และการให้บริการ

  ธุรกิจ SME

 • ธุรกิจ SMEs ไทย กับความท้าทายและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  ธุรกิจ SMEs ไทย กับความท้าทายและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

  ธุรกิจ SMEs ไทย กับความท้าทายและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ความแข็งแกร่งและมั่นคงของเศรษฐกิจโดยรวม มาตราฐานความเป็นอยู่ของประชาชน จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของ ธุรกิจ SMEs ภายในประเทศ นั่นคือประเทศไหนที่ภาคธุรกิจ SME มีความแข็งแรง เศ

  ธุรกิจ SME

Rannthai.Com: 30 พ.ค. 2563