นาฬิกา นาฬิกา

เสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมกันคงหนีไม่พ้น เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไสตล์ไปตามยุคตามสมัย ผู้ผลิตหรือโรงงานต้องตามเทรนการแต่งตัวให้ทัน,

เสื้อผ้า เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ส่วนมากผู้ขายจะพยายามหาเสื้อผ้าจากแหล่งผลิตหรือโรงงานมาขายต่อ เสื้อผ้าราคาส่งจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอมา เทรนของเสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมกันคงหนีไม่พ้น เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไสตล์ไปตามยุคตามสมัย ผู้ผลิตหรือโรงงานต้องตามเทรนการแต่งตัวให้ทัน เพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามตลาดมากยิ่งขึ้น